PLANL�GGERUDDANNELSE UDVIDET
Baggrund:
Planl�ggerne i kundecentrene er ofte valgt til varetagelse af opgaven ud fra deres analytiske evner.
De har modtaget uddannelse i brug af workforce-managementsystemet eller Microsoft Excel.
De fleste planl�ggere har intet bevis p� deres faglige kunnen eller viden.


Planl�ggerne:

For at udnytte det store potentiale fokuseres der p� vidensdeling, innovation, kommunikation og pr�sentation.Planl�ggeruddannelse udvidet: (svarer du nej til nedenst�ende sp�rgsm�l, er kurset noget for dig)!

  1. Forst�r du, hvorfor du sj�ldent f�r de timer, du havde forventet?

  2. Er du enig med lederne om fordeling af ressourcer?

  3. Forst�r ledelsen de data og statistikker, du sender til dem?

  4. Forst�r medarbejderne, hvorfor deres plan ser ud, som den g�r?


Hvem henvender kurset sig til:
�Planl�ggeren�, �controleren�, �forecasteren�, �supervisoren� og �driftskoordinatoren�.


Du l�rer:

Kurset:
Deltagelse i Planl�ggeruddannelse foruds�tter, at kursisten har deltaget i Kundecenter forst�else-kurset
3 gange 3 dage. Detaljeret kundecenterteori med stor fokus p� cases fra egen virksomhed.
Kurset er baseret p� stort kursistengagement. Du bliver introduceret til �velser med st�rre og st�rre kompleksitet fra modul til modul.
Modul 2 har fokus p� drift.
Modul 3 har fokus p� opbygning af businessrationaler, fremtidigt bemandingsbehov og konsolidering af statistikker.
Modul 4 har fokus p� ops�tning af m�l, bindinger, multiskilling og shrinkage.
Kurset er ikke systemrelateret, men der vil v�re statistik og oversigter fra forskellige workforce managementsystemer.
Kursisten f�r hjemmeopgaver. Det er en foruds�tning, at kursisten kan arbejde med Microsoft Excel.
Efter kurset optages kursisterne i Erfaringsnetv�rk.


Priser
Alle priser er ekskl. moms (se 'Praktiske oplysninger')

Pris (kr.)

Eksternt kursus (pr. deltager)

21.900

1)

1 dagsbesøg hos kursisten

5.000

2)

Internt kursus (9 dage)

180.000

3)

4 timers ledelsesworkshop (tilkøb)

5.000

 

Licens (pr. deltager i virksomheden)

18.000

4)

  1. Max. deltagerantal 12 (incl. certificering og gratis ERFA netv�rks deltagelse 1. �r)

  2. Opf�lgning p� konkret problemstilling (prisen er kun for det f�rste bes�g hos kursisten og i virksomheden. Efterf�lgende bes�g faktureres efter normal timetakst, med mindre andet aftales)

  3. Max. deltagerantal 8 (excl. certificering, gratis ERFA netv�rks deltagelse og 1 dagsbes�g til reduceret pris)

  4. Virksomheden k�ber rettigheden til at bruge koncept og undervisningsmateriale og st�r selv for undervisningen internt


Powerpoint Se Planl�ggeruddannelse pr�sentation