KUNDECENTERFORST�ELSE
Baggrund:
Ledelsesopgaven bliver stadig mere kompleks.
Medarbejderne stiller st�rre krav til fleksibilitet, forst�else for hensyn til privatliv, udfordrende opgaver og mulighed for karrierespring.
Kunderne stiller krav til st�rre tilg�ngelighed og adgang via forskellige kanaler.
Kunderne segmenteres, og der forventes differentieret service.
Tidligere fokus p� SVL og AHT udkonkurreres af st�rre krav til kundeinteraktionen og salg.

For at l�se denne opgave er det n�dvendigt at t�nke anderledes. Det stiller store krav til, hvorledes medarbejdernes tid forvaltes, samt hvorledes der f�lges op p� performance.
Der fokuseres p� fordelingen af ansvar og roller. Der stilles skarpt p� samarbejdet mellem planl�gning og ledelse.


Kundecenterforst�else: (svarer du nej til nedenst�ende sp�rgsm�l, er kurset noget for dig)!

  1. Har ledelsen og planl�ggerne en f�lles forst�else for ansvar og rollefordeling?

  2. Er samarbejdet og samarbejdsformen mellem ledelsen og planl�ggerne defineret?

  3. F�r ledelsen hurtig og faktuel information p� b�de kort og langt sigt?

  4. Bruger ledelsen og planl�ggerne de samme statistikker til at �flytte forretning�

Hvem henvender kurset sig til?
Chefen for kundecenteret, planl�gningsafdelingen, �planl�ggeren�, �forecasteren�, �teamlederen�, �supervisoren�, �driftskoordinatoren�, �controleren� og tillidsfolkene.


Du l�rer:

Kurset:
3 dages-kursus. Generel kundecenterteori krydret med cases fra opstart af kundecentervirksomhed.
Kurset er baseret p� stor kursistengagement.
Du f�r redskaber til at h�ndtere de fremtidige udfordringer.


Priser
Alle priser er ekskl. moms (se 'Praktiske oplysninger')

Pris (kr.)

Eksternt kursus (pr. deltager)

7.900

1)

1 dagsbesøg hos kursisten

5.000

2)

Internt kursus (3 dage)

60.000

3)

4 timers ledelsesworkshop (tilkøb)

8.000

 

Licens (pr. deltager i virksomheden)

6.000

4)

  1. Max. deltagerantal 12

  2. Opf�lgning p� konkret problemstilling (prisen er kun for det f�rste bes�g hos kursisten og i virksomheden. Efterf�lgende bes�g faktureres efter normal timetakst, med mindre andet aftales)

  3. Max. deltagerantal 8

  4. Virksomheden k�ber rettigheden til at bruge koncept og undervisningsmateriale og st�r selv for undervisningen internt


Powerpoint Se Kundecenterforst�else pr�sentation